Blog

Why customer experience starts with good customer contact!

Geschreven op: 26 January 2023
SpangenbergGroup.co.uk. Outsource customer service | Optimise customer service | Improve customer contact

Waarom klantbeleving begint bij goed klantcontact?

Het lijkt de nieuwe heilige graal in de marketing: klantbeleving. We zien het in allerlei verschillende termen voorbij komen: Customer Journey, Customer Experience of gewoon klantbeleving. Ook zien we steeds vaker functie titels voorbij komen als Customer Centricity Manager, Manager Klantervaring of Manager Blije Klanten. Organisaties dragen maar wat graag uit dat ze de klant centraal stellen en dat ze bezig zijn met het verbeteren van de klantbeleving. Wij vertellen u graag waarom klantbeleving start bij goed klantcontact.

In een eerder artikel verscheen wat klantbeleving volgens ons is. Nu willen wij onze visie geven over de cruciale rol die klantcontact speelt in de klantbeleving.

Wat is klantcontact?

Klantcontact is elk direct contact moment tussen een leverancier en een afnemer. Dat kan in elke fase van het wel- of niet klant zijn. Contacten met potentiële klanten of zelfs ex-klanten vallen wat ons betreft ook onder de noemer klantcontact. Daarbij kunnen deze contacten zowel plaatsvinden op initiatief van de (potentiële/ex) klant of van de organisatie. In ieder geval is de kwaliteit van dat contactmoment voor een belangrijk deel bepalend voor de wijze waarop de klant de dienstverlening beleeft.

Wat is goed klantcontact?

Goed klantcontact kent een aantal componenten.  Er is geen eenduidige definitie van de te geven. Het contact met klanten moet namelijk een vertaling en een uiting zijn van wat je als organisatie uit wil stralen. Goed klantcontact is dus vooral klantcontact dat volledig in het verlengde ligt van wat zowel de klant als de organisatie daarvan verwacht. Wil je als organisatie uitstralen dat je service gericht bent, dan maak je het mogelijk dat je klant je op elke manier én op die momenten dat dat de klant dat wenst.

Toch zijn er een aantal algemene criteria te noemen als het gaat om de algemene kwaliteit van klantcontacten:

  1. Kwantitatieve aspecten. Deze aspecten zijn het meest tastbaar en meetbaar. Dit betreft bijvoorbeeld de wachttijd, het percentage van de klantcontact dat in 1 keer volledig is afgehandeld etc. Inventariseer dus wat voor uw klanten belangrijke kwantitatieve aspecten zijn probeer de afhandeling van klantcontacten daarop af te stemmen.
  1. Kwalitatieve aspecten. Dit zijn de aspecten die voor de klant de kwaliteit van het gesprek bepalen. Bijvoorbeeld de manier waarop hij of zij te woord wordt gestaan of de juistheid en volledigheid van het antwoord dat hij of zij kreeg. Ook hier geldt: Inventariseer de behoeften/ wensen van je klant en probeer hier zoveel mogelijk aan te voldoen. Beter nog: dit te overtreffen. Deze aspecten zijn complexer. Dit betreft onder andere de mate waarin een contactmoment het gevolg is van een bedrijfsproces dat niet is afgestemd op de klantbehoefte. Ook dit moet je als organisatie van binnen naar buiten bekijken, ga het gesprek aan met je klant en bekijk vanuit daar wat je beter kunt doen.

Een goed klantcontact is zowel voor de klant als voor de organisatie een kwantitatief, kwalitatief en vooral waardevol contact.

Waarom is klantcontact dan belangrijk in de klantbeleving?

Klantloyaliteit bestaat niet meer, althans niet meer zoals voorheen toen je gewoon vaste klant was bij een verzekeraar, bank of supermarkt. De consument maar ook de zakelijke klant is kritisch, weet wat hij of zij wil en zet wanneer het hem of haar niet bevalt net zo makkelijk social media in om jou als leverancier publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.

Direct contact met klanten wordt vreemd genoeg vaak nog steeds gezien als noodzakelijk kwaad en niet als marketing kanaal. Er worden kapitalen uitgegeven aan marketing maar als er een klant zelf contact opneemt is dat vaak ineens een kostenpost?

Direct klantcontact is een van de weinige momenten waarop er direct en vaak 1 op 1 contact is met een (potentiële/ex) klant. Dat zijn de momenten waarop je de beleving van die klant kunt maken of breken.

Hoe dan?

Simpel: Vraag je klant wat hij/zij verwacht en richt dat in… Start met de basis en zorg dat je de kwantitatieve aspecten direct op brengt. Tegelijkertijd start je met het verbeteren van de kwalitatieve aspecten en het verbeteren van de klantgerichtheid van bedrijfsprocessen. Daarbij kan het handig zijn om gebruik te maken van externe expertise. Wij hebben inmiddels ruim 25 jaar ervaring met het optimaliseren van klantbeleving en het verbeteren van klantenservice organisaties.

Who are we?

We are SpangenbergGroup! And we can help you make your customer service a good customer service to make. Just good customer service where the basics are in order. Where customer contacts add value to the customer experience. We unburden you in the area we are good at (customer service) so you can concentrate worry-free on what you're good at. Sound good? Get in touch. 

With over 25 years of experience in optimising customer contact and customer experience SpangenbergGroup can help you. The optimise customer service or outsource? Use the form or see our contact page.

Also with other questions about customer contact and customer service you can always contact with us!

Does your customer service department have long waiting times?

Get in touch io. Then we will be happy to look into it with you!

Perhaps also interesting to read

Chatbots and AI in Customer Service

Chatbots and AI in Customer Service In the rapidly changing world of customer service, chatbots have...

International Customer Service: 4 Challenges and Solutions

Growing internationally is the ambition of many entrepreneurs and companies. Your products or services across...

Why customer centricity is not obsolete.

The Indispensability of Customer Focus: Why 'Putting Customer First' Is Far from Obsolete In an era...

SpangenbergGroup achieves PCI DDS Certification

SpangenbergGroup has successfully passed the PCI DSS certification test. We meet everything international requirements
SpangenbergGroup.co.uk. Outsource customer service | Optimise customer service | Improve customer contact

What does outsourcing cost? All customer service outsourcing costs transparent!

What does outsourcing cost? All customer service outsourcing costs insightful! Outsourcing customer service is for...
SpangenbergGroup.co.uk. Outsource customer service | Optimise customer service | Improve customer contact

Customer Service in the E-commerce Sector: The Secret Behind Successful Online Stores

The e-commerce sector has grown exponentially in recent years, revolutionising how...