Customer Contact Center

Wat is een KCC?

Het Klantcontactcentrum is de centrale plek binnen de organisatie waar klantcontacten worden afgehandeld. Het klantcontactcentrum (KCC) heeft vaak allerlei verschillende benamingen. Het KCC voorziet over het algemeen in de klantenservice van de organisatie. Daarbij kunnen veel verschillende kanalen worden afgehandeld zoals telefonie, email, chat en social media.

Customer service outsourcing | External call center

Uitdagingen van het klantcontactcentrum

Het klantcontactcentrum heeft verschillende uitdagingen. Zo kan de hoeveelheid klantcontacten sterk variëren. De oorzaken daarvan liggen echter meestal niet binnen het verantwoordelijkheidsgebied van het KCC. Om good customer service te kunnen verzorgen in het KCC dus vaak afhankelijk van andere afdelingen of andere externe factoren. De gevolgen van slechte klantenservice hebben we hier beschreven.

We hebben een aantal interessante blogs geschreven over het belang van goed klantcontact en hoe je dat intern het beste kan organiseren. 

Customer Contact Strategy

Customer service as a marketing tool

Customer service outsourcing: The benefits

Extern Klantcontactcentrum?

Er zijn situaties waarin het lastig is het KCC intern te organiseren. Daarin kunnen externe bedrijven ondersteunen. Wij verzorgen voor verschillende bedrijven de klantenservice. Daarmee zorgen wij dat onze opdrachtgevers gewoon hele goede klantenservice hebben zonder daar zelf voor te hoeven zorgen. Dat brengt een aantal benefits met zich mee. Het uitbesteden van de klantenservice is een proces waarbij wij de klantenservice in zijn geheel of gedeeltelijk overnemen. Dat doen we aan de hand van een maatwerk oplossing. Altijd gewoon goede klantenservice, zonder zorgen!

What our customers say about our services

5/5

How does outsourcing work?

Outsourcing of customer service seems complex. We've had the privilege of setting up customer service for many companies so we know by now how that works. Een extern klantcontactcentrum kan de oplossing zijn. Volgens ons draait het allemaal om de juiste focus. De beste focus is wat ons betreft uitgaan van een vruchtbare samenwerking op de lange termijn. Dan richt je de samenwerking vanaf het begin goed in.

Uitbesteden is en blijft grotendeels maatwerk. We kijken samen naar de belangrijkste thema’s rondom de klantenservice en hoe we die het beste in kunnen richten. 

Customer Service Quickscan
Customer service outsourcing | External call center

Multilangual

More than eight languages, now that's multilingual!

Customer centric

Multichannel

We support all relevant channels.

Customer service outsourcing | External call center

Completely carefree

From start to finish well taken care of customer service

what is customer experience

Over 20 years of experience

Just a lot of experience with (optimizing) customer contact

retain customers

Quality staff

Real heroes work every day to optimize the customer experience.

Customer service outsourcing pitfalls

Successful together

Focus on the long term and constantly working on partnerships