Klantencontactcentrum

Klantencontactcentrum

Een klantencontactcentrum is vaak ingericht om klantcontacten centraal af te handelen. Men gaat er vaak vanuit dat met het centraliseren van de afhandeling van de contacten in een klantencontactcentrum ook effectief en efficiƫnt gebeurd. Het inrichten van een afdeling die effectief en efficient klantcontact afhandelt op een manier die past binnen de visie op klantbeleving is echter geen sinecure.

Klantcontactstrategie

Bij het centraal afhandelen van contacten met klanten zullen bepaalde keuzes gemaakt moeten worden. Deze tactische en operationele keuzes moeten in het verlengde liggen van een bepaalde strategie. Het kan een bewuste keuze zijn om de kosten van het klantcontactencentrum zo laag mogelijk te houden of om met name te focussen op klantbeleving en klanttevredenheid. Beide uiterste vergen een totaal verschillende aanpak en organisatie van het klantencontactcentrum.

Van strategie naar operatie

Op het moment dat een strategie voor klantcontact helder is kan deze worden vertaald naar de dagelijkse operatie in het klantencontactcentrum. Waar sturen we op? Wat vinden onze klanten belangrijk? Een effectief en efficiƫnt georganiseerd klantencontactcentrum is nooit klaar. Constant wordt er gekeken naar de kwaliteit en naar bedrijfsprocessen. SpangenbergGroep heeft veel organisaties bijgestaan in het optimaliseren van het klantcontact. Zowel door ondersteuning bij onze opdrachtgevers zelf in het verbeteren van bijvoorbeeld de klantbeleving als in het afhandelen van klantcontacten namens onze opdrachtgevers. Op basis van ons dienstenpakket zijn wij in staat snel resultaten te boeken en zowel grote als kleine contactcenters te ondersteunen bij het optimaliseren van de bereikbaarheid, kwaliteit of klantbeleving.

Hoe u in contact kunt komen met SpangenbergGroep?

Stuur een e-mail naar info@spangenberggroep.nl of bel een van onze specialisten op +31 (0)43-6049211.