Klantenservice uitbesteden | Extern callcenter

Volledig ontzorgd? Een korte uitleg van wat wat wij daarmee bedoelen:

Wij geloven in de waarde van hoogwaardig klantcontact. Contact met klanten dat waarde toevoegt aan je klantbeleving. Klantbeleving is daarbij de perceptie die jouw klanten hebben over jouw bedrijf, service, merk, product of dienst. Wij geloven in het optimaliseren van bedrijfsprocessen zodat deze afgestemd zijn op de wensen en behoeften van de klant. Klantcontact is daarbij niet alleen een middel om je klanten te helpen maar ook om je interne organisatie doorlopend te verbeteren.

Wij staan voor kwalitatief hoogwaardig klantcontact waarbij de contactmomenten zoveel mogelijk waarde toevoegen in de klantbeleving. Enerzijds door onnodig klantcontact zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door goed te kijken wat de vragen van klanten zijn en welke procesaanpassingen zouden kunnen zorgen voor het reduceren van het onnodige klantcontact. Anderzijds voegen we waarde toe door het klantcontact zo prettig mogelijk te maken voor de klant. Prettig in de zin van toegankelijk in termen van kanalenkeuze, openingstijden en bereikbaarheid maar ook in de zin van kwalitatief goede contactmomenten. Daarmee zorgen wij ervoor dat een klantcontact een prettige ervaring is en daarmee een positieve bijdrage levert aan de klantbeleving.

Wij regelen jouw klantenservice team maar dan op afstand. Gewoon goede klantenservice zonder zorgen.

.

Behoefte aan een partner die je echt volledig ontzorgt? Internationale groeiambities? Neem eens contact op. We kunnen je helpen! Kwalitatief personeel